Just-in-time op de bouw

Huiftransport

Voor dit project zijn we al in de voorbereidingsfase samen met onze klant om tafel gaan zitten. Samen hebben we gezocht naar oplossingen om de bouwtijd te verkorten en de voorraad op de bouw tot 'nul' terug te dringen. Het aantal transportbewegingen is drastisch gedaald door het slim combineren van vrachten.

Kostenbesparing in logistiek

Het aantal transportbewegingen is drastisch gedaald door het slim combineren van vrachten. Pultrum haalde bij leveranciers het materiaal op, waarna deze in de opslag werden gecombineerd voor de dagproductie. In nauwe afstemming met de planning van onze klant leveren we met onze kooiapen de benodigde producten. Er zijn geen onnodige wachttijden of verstoringen, omdat onze chauffeurs zich prima zelf kunnen redden.